• ZARZĄDZANIE
  NIERUCHOMOŚCIAMI

  Firma zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi i biurowymi, pośrednictwem w wynajmie i sprzedaży nieruchomości oraz ubezpieczeniami majątkowymi zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. Firma posiada wszystkie stosowne ubezpieczenia chroniące...
  WIĘCEJ

O FIRMIE

FLACH Nieruchomości jest firmą zajmującą się kompleksową obsługą rynku nieruchomości. Firma zarządzana jest przez licencjonowanego zarządcę (lic. nr 13991) i pośrednika w obrocie nieruchomościami (lic. nr 6185) posiadającego doświadczenie w zakresie zarządzania i obrotu nieruchomościami. Firma zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi i biurowymi, pośrednictwem w wynajmie i sprzedaży nieruchomości oraz ubezpieczeniami majątkowymi zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. Firma posiada wszystkie stosowne ubezpieczenia chroniące naszych klientów od błędnych decyzji.

OFERTA

 • Prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i ich użytkowników,
 • Zapewnienie bieżącej i nieprzerwanej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości,
 • Zawieranie i renegocjowanie umów z kontrahentami ,
 • Zapewnienie utrzymania należytego porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali,
 • Obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych,
 • Prowadzenie korespondencji związanej z administrowaniem nieruchomością.
 • Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami i Ustawą o rachunkowości,
 • Sporządzanie naliczeń czynszowych, faktur, rachunków
 • Okresowych sprawozdań, analiz i raportów finansowo-ekonomicznych,Przygotowanie materiałów źródłowych do rocznego planu gospodarczego,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • Rozliczanie mediów budynku,
 • Windykacja należności polegająca na kontrolowaniu terminów płatności, przesyłaniu dłużnikom upomnień i wezwań do zapłaty.
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej budynku, wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 • nadzór nad prawidłowością wykonywania umów przez firmy świadczące usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości (dostawa mediów, wywóz śmieci, utrzymanie czystości i porządku w budynkach i na terenie przyległym),
 • zlecanie okresowych przeglądów technicznych instalacji i urządzeń Nieruchomości i czuwanie nad prawidłową eksploatacją budynku,organizacja pracy służb technicznych w budynku,
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, negocjowanie cen i wybór najkorzystniejszych ofert,
 • zlecanie planowanych remontów bieżących, kapitalnych oraz robót związanych z usuwaniem skutków awarii i kontrola ich wykonawstwa,
 • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i ich realizacji.

FLACH Nieruchomości posiada wyłącznie wysoko wykwalifikowanych pracowników, których wyróżnia indywidualne podejście do klientów, obsługa klientów anglojęzycznych oraz szybka reakcja na potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów.

NASZ ZESPÓŁ

Kontakt z firmą

 • ADRES

  Rondo Mogilskie 1, pokój nr 108, 31-516 Kraków

 • TELEFON

  +48 (12) 44 55 173, Mobile: +48 515 118 615,
  Administrator: +48 694 535 505

 • EMAIL

  biuro@flach.pl

Formularz kontaktowy